Corredors.cat

L'associació Corredors.cat

Correu electrònic Imprimeix PDF

Principis Generals

  • L’objectiu principal és el foment, el desenvolupament i la pràctica continuada de l’activitat física i esportiva, fonamentalment de l'Atletisme, però també del triatló, l'excursionisme i en general qualsevol esport que s'hi pugui vincular.
  • No té finalitat de lucre.
  • L’associació s’estableix fonamentalment entre persones que s'entenen en català i usen Internet com a mitja de comunicació.
  • L'activitat esportiva principal de l'entitat és de caràcter de lleure, i no participar en competicions organitzades per les federacions esportives.

Voluntat de servei

Per aconseguir els seus objectius, l'associació pretén aportar a la societat en general i als associats en particular, els següents serveis:

  • Web i un fòrum d’accés públic
  • Informació i formació: entrenament, nutrició, medicina ...
  • Beneficis econòmics , generalment descomptes. Aquest serveis va orientat únicament als associats.
  • Organització d'actes, trobades, jocs, sortides, clínics ...
  • Informació complerta sobre les competicions que es fan.
  • Control de qualitat de les curses.
Alguns d'aquests objectius ja s'ha assolit i es mantenen,  altres estan a prop del nivell d'assoliment desitjat, i d'altres tenen encara un llarg recorregut per assolir-los. Esperem que amb l'ajuda de tothom els acabem assolint tots.

 

 

Darrera actualització ( dilluns, 16 de novembre de 2009 15:17 )  

labotiga-banner - nou

banner-lliga1

UsuariUsuaris online